YÖK 32 bin 554 TL maaş ile personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman bitiyor?

Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı (YÖK) 375 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin Ek 6. hususu ile bu unsura dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelik’ in 8. unsuru uyarınca işçi alımı yapacağını açıkladı. Belirtilen takımlara ve kontenjanlara ait merak edilen ayrıntıları açıklayan YÖK, atanmaya hak kazanan adaylara 32 bin 554 TL maaş verecek. İşte ayrıntılar…

BAŞVURU BİÇİMİ VE TARİHİ

Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı (YÖK) işçi alımı müracaatları 30 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 14 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Yükseköğretim Konseyi İşçi Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine şahsen giderek yahut posta yolu ile müracaatlarını gerçekleştirebilecek. 

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1. Müracaat Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması yahut E-Devlet’ten alınan karekodlu mezun dokümanı (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi),

3. 2020 KPSS sonuç evrakı (KPSS imtihan sonuç dokümanı ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir),

4. Mesleksel tecrübeyi gösterir evrak (Mesleki deneyimin bilişim işçisi olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir),

5. Yabancı lisan bilgisi düzeyini gösteren doküman (İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan başka yabancı lisan imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı lisan puanına ait evrak ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

6. Her bir durum için özel kurallarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren dokümanlar (Sertifikalar imtihanla alınmış olmalıdır),

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak.

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda sayılan genel koşulları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, yazılım, yapay-zeka, idare bilişim sistemleri, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, öbürleri için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunması (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanun’a tabi takımlı yahut birebir Kanun’un 4. hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararname’ye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

e)Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, güçlü irtibat ve sorun çözme yeteneklerine sahip olmak,

f)Yoğun iş ortamında, küme içinde çalışma ve paylaşım niyetini benimsemek,

g)Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, h)Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ı)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt kontrat fiyatı tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 3 üncü unsurunda tespit edilen mukavele fiyat tavanının (yılın birinci altı ayı için belirlenen fiyat tavanı 16.277,45 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır.

RESMİ İLAN METNİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir