Karabük Üniversitesi en az lise mezunu personel alımına başladı! Başvurular ne zaman bitecek?

Karabük Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro Çalışanı, Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve Takviye Personeli takımlarına toplamda 58 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, alımlara ait müracaat koşulları, tarihi ve merak edilen başka tüm ayrıntılara ait detayları yayınlanan ilan ile adaylara duyurdu. Kurumca yapılacak görevlendirmelerde KPSS puan sıralaması temel alınacak.

BAŞVURU FORMU VE TARİHİ

Karabük Üniversitesi işçi alımı müracaatları 26 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, İşçi Daire Başkanlığı, Demir Çelik Yerleşkesi, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük adresinde yer alan Karabük Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına gerekli evraklar ile birlikte şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Müracaat Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4- Diploma fotokopisi yahut Mezuniyet Dokümanı, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı.

6- Askerlik Durum Evrakı (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).

7- İsimli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir).

8- SGK Hizmet Dökümü (SGK dokümanı istenen durumları için) (e-Devletten temin edilebilir).

9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen öbür belgeler

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun (A) bendinde belirtilen kuralları taşımak,

2- Tercih edilecek konum için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

3- 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans seviyesi için KPSSP3, Ön lisans seviyesi için KPSSP93 ve ortaöğretim seviyesi için KPSSP94 puanı temel alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan çeşidine uygun olması gerekmektedir.

4- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması gerekmektedir.

6- Rastgele bir sebeple kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.

7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ilişkin olması gerekmektedir.

9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri yahut kamu kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan yahut internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10- Vazifesini yapmasına mani hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sıhhat konseyi raporu istenilecektir.)

11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya pürüz bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

12- Takviye işçisi durumu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış yerlerde çalışabilmesine pürüz bir durumu bulunmamalıdır.

13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” mucibince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan işçi ile kontrat imzalanacaktır.

14- Aday tarafından gerçeğe alışılmamış doküman verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal süreç yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

15- Rastgele bir eğitim kurumunda örgün tahsil kapsamında öğrenci olmamak.

RESMİ İLAN METNİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir