Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının bitmeyen yalanı, hainden kahraman yaratmak: Vahdettin

Kökleri İngiliz emperyalizmine dayanan siyasal İslamcıların “baş tarihçisi” Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı’nı keşke Yunan kazansaydı diyecek çukurlukta Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı idi.

Son günlerde tekrar ısıtılıp piyasaya sürülen “Mustafa Kemal’i vatanı kurtarması için Anadolu’ya Padişah Vahdettin gönderdi” sloganı, bu işbirlikçi zihniyetin ürettiği “çok satan” palavralardan biriydi.

Tartışma, İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşu kutlamalarında söylediği kelamlar sonrasında, Saray’ın trol ordusuna verdiği talimatla başladı.

Tunç Soyer, “100 yıl önceydi… Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, bayanları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Yalnızca saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve hayat hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular…” dedi.

ÇARKLAR ÇEVRİLDİ

Siyasal İslamcılar ayağa kalktı. İzmir’deki coşku seli bugünün Saraylılarını rahatsız etmişti!

Sosyal medyada trollerin düğmesine basıldı. Vahdettin’in hain olduğu tabiri, “Osmanlı düşmanlığına” evrildi!

Soyer, teslim olmuş Osmanlı Padişahı Vahdettin ve sadrazamını, işbirlikçi şeyhülislamını ve periyodun mandacı basınını kastediyordu. Altına imza atılacak sözlerdi…

Saray tekraren çürütülen palavra makinesinin çarklarını yine çevirdi ve daha evvel de Atatürk’ü Anadolu’ya Vahdettin’in gönderdiğini öne süren, tanınan ekran yüzü Murat Bardakçı devreye girdi.

Bardakçı, Mehmet Barlas ile yaptığı tv programında, “Atatürk’ün Samsun seyahati Osmanlı Devleti’nin hazırladığı çok önemli bir operasyondur” diyordu.

Aslında “operasyon” bu palavranın ta kendisiydi…

YENİ OSMANLICILIK

AKP medyası, saygın araştırmacıların ve tarihçilerin dokümanlarla çürüttüğü Bardakçı’yı tekrar keşfetmişti! Kelamları manşetlere taşındı. “Vahdettin haindir” diyenler Osmanlı düşmanlığı ile suçlanıyor, AKP böylelikle, Osmanlıcılar ve Cumhuriyetçiler ayrışması üzerinden oylarını konsolide etmeye çalışıyordu.

AKP, küskün, umutsuz, sandığa gitmeyecek seçmen tabanında yapay fay çizgisi yaratmıştı. İngiliz hayranlığı ve işbirlikçiliği tescilli Vahdettin tartışması ile “Osmanlıcılık” yapıyordu! Halbuki problem Osmanlı-Cumhuriyet problemi değildi. Padişah Vahdettin, başta İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet olmak üzere kendi atalarına ve halkına ihanet etmişti.

İstanbul’u Fatih’ten sonra yine Türklerin himayesine sokan, teslim olmuş imparatorluktan bağımsız bir devlet yaratan Atatürk’tü…

Peki nereden çıktı bu Vahdettin tartışması?

Belge 1: Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının idam edilmesine ait şeyhülislam fetvası. Bu fetvayı yayımlayan Takvim-i Vekayi’nin (Resmi Gazete) birinci sayfası, 11 Nisan 1920

BELGELERE DAYALI İHANET

Atatürk’ü kıymetsizleştirmek, Ulusal Mücadele’yi Vahdettin’e vidalamak üzere akıldışı, ahlakdışı, tarih bilimine ve gerçeğe ihanet eden bir operasyondu.

AKP’nin sandığa gitmeyecek seçmeni Osmanlıcılık rüzgârı ile yine sandığa taşıma gayretiydi.

Vahdettin’in Osmanlı’ya ve halkına nasıl ihanet ettiği birçok dokümanda, dokümanlara dayalı olarak yazılan kitaplarda açıkça yer alıyor.

Vahdettin’in, Ulusal Uğraş başarısız olsun diye Anadolu’da çıkardığı iç isyanlar tarihin kanlı sayfalarını dolduruyor.

Atatürk hem işgalcilerle savaşmış hem de işbirlikçi Vahdettin’in çıkardığı isyanları bastırmakla uğraşmıştır.

İktidar ve destekçilerinin palavralarına nazaran Vahdettin, vatanı kurtarsın diye Mustafa Kemal’i Anadolu’ya göndermişti. Mustafa Kemal’in örgütlenme çalışmalarını duyup onu vazifeden alan, tüm yetkilerini kaldıran ve bir mühlet sonra hakkında mevt fermanını imzalayan da tıpkı Vahdettin’di!

Belge 2: Atatürk’ün azledildiğini, hiçbir resmi sıfat ve yetkisinin kalmadığını belirten “Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) tarafından bütün valilere gönderilen “Gayet ivedidir damgalı” genelge / Kaynak: Samsun’dan Evvel Bilinmeyen 6 Ay, Alev Coşkun, Cumhuriyet Kitapları

İNGİLİZ HAYRANLIĞI

Murat Bardakçı’nın “Mustafa Kemal’i Vahdettin vatanı kurtarsın diye gönderdi” açıklamasına Vahdettin’in İngiliz The Daily Mail gazetesine İngiliz hayranlığını söz ettiği kelamlarıyla cevap verelim: “En fazla İngiliz milletinin hoşuma gitmesi, ona hayranlığım babamdan bana miras kalmıştır.”

Ve devam edelim…

Turgut Özakman, İsmet Görgülü, Orhan Çekiç, Sinan Meydan, Alev Coşkun… Saygın tarihçi ve araştırmacıların yapıtları bu gerçeklerle doludur…

Mustafa Kemal Atatürk’ün hem İngilizler başta olmak üzere Anadolu’yu hisse etmiş işgalcilerle hem de Padişah Vahdettin ve hain takımıyla uğraş ettiği dokümanları ve detayları ile yazıldı.

Bu saygın isimlerden Cumhuriyet Vakfı lideri olan ve yakın tarihin en kıymetli araştırmalarının altında imzası bulunan Alev Coşkun’un kitapları, her sayfası evrak ve bilgiye dayalı anlatımları okuruna Ulusal Mücadele’yi gün gün yaşatmaktadır…

Alev Coşkun, “Samsun’dan Evvel Bilinmeyen 6 Ay” kitabında Mustafa Kemal Atatürk’e nasıl yetki verildiğini detayları ile kaleme almıştır.

Mustafa Kemal’in Samsun’a Ulusal Mücadele’yi başlatmak için çıkma sürecine kısaca bakalım…

YETKİLER NASIL VERİLDİ?

İşgal başladığında Samsun ve etrafı dahil, Doğu Karadeniz’de Rumlar Türklere yönelik cinayet ve tecavüzlere başlamıştı. Yunanistan Pontus devletini hayata geçirmek istiyordu. Karadenizliler birleşerek Rumlara karşı koyuyordu. İngilizler ve padişah bu durumdan rahatsızdı! İngilizlerin buyruğu, Vahdettin’in onayı ile bölgede direnen Türk ögeler etkisiz hale getirilecekti!

Alev Coşkun’un “6 Ay” kitabından tarihe ışık tutan ayrıntıları ile aktarayım:

Genelkurmay İkinci Lideri Kâzım (İnanç) Paşa Osmanlı Harbiye Nazırı’nın odasına girer. Mustafa Kemal’in misyon buyruğunu sorar.

Harbiye Nazırı, “Samsun bölgesindeki Rumlara tecavüz eden Türkleri cezalandırmak, Anadolu’da beliren birtakım teşekküller (kuruluşlar) var, onları ortadan kaldırmak… Mustafa Kemal’i bunun için gönderiyoruz. Kendisine Sadrazam Paşa ile bir müsaade evrakı vereceğiz” der.

Sonrasında Mustafa Kemal, Kâzım Paşa ile bir plan yapar. Nutuk’ta o günü şöyle anlatır: “Benim değer verdiğim yetki problemi idi. Mümkün olduğu kadar Anadolu’nun her köşesine buyruk verebilmeliydim. Samsun’dan başlayarak tüm doğu vilayetlerindeki kuvvetlerin kumandanı olmalı ve bu vilayetlerin valilerine buyruk verebilmeliydim. Bir öbür husus bölge ile teması olan askeri ve idari makamlara duyuru yapabilmeliydim. Kâzım Paşa’ya dedim ki ‘Onların dileklerini bir ortaya topla ama sonuna bu iki maddeyi ek et.’”

Mustafa Kemal şöyle devam ediyor:

“Kâzım Paşa yüzüme baktı.

– Bir şey mi yapacaksın?

– Kulağını bana uzat, dedim. Evet, bir şey yapacağım. Bu unsurlar olsa da olmasa da bir şey yapacağım.

Kâzım Paşa gülümsedi

– Görevimizdir, çalışacağız…”

PADİŞAHIN HABERİ YOK

Ayrıntılar bu sayfaya sığmaz. Mustafa Kemal’e verilen geniş yetkiden padişahın haberi bile yoktu. Tarihi palavralarına uydurmak isteyenler Mustafa Kemal’in geniş yetkilerini öne sürüp “Vahdettin, Mustafa Kemal orduları toparlasın diye bu yetkileri verdi” argümanında bulunuyorlar. Meğer Mustafa Kemal, Genelkurmay 2. Lideri Diyarbakırlı Kâzım Paşa ile yetkilerini genişletmek için ilmek ilmek çalışmıştır. Bardakçı’nın gösterdiği yetki kararnamesinin altında mührü olan Harbiye Bakanı Şakir Paşa’dır.

Şakir Paşa geniş yetkileri görünce imzalamak istememiş fakat Kâzım Paşa’nın tabiri ile “vicdani bir seziş ile” mührü Kâzım Paşa’ya vererek hem onaylamış hem de bir ölçüde muhtemel “sorumluluktan” kurtulmak istemişti. Mührü alan Kâzım Paşa geniş yetkilere onayı basmıştı.

Kâzım Paşa ile Mustafa Kemal’in Osmanlı akın altındayken cephelerde başlayan yakın bağlantısı geniş yetkilerin planlanması sırasında perçinlenecek, Ulusal Uğraş yılları ve sonrasında da devam edecekti…

YARIN: Vahdettin’i ‘vatan kurtaran padişah’ olarak yutturmaya çalışıyorlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir